Beleggen?

De rente op spaargeld is nog steeds dramatisch laag. Gecombineerd met de jaarlijkse inflatie betekent dit concreet dat uw geparkeerde spaargeld langzaam maar zeker steeds minder waard wordt.

 

Maar het is niet zonder risico's. Voor lange termijn doelen kan beleggen een effectieve manier zijn om een hoog rendement te behalen.

Bij het woord beleggen denken de meeste mensen aan het beleggen in aandelen in de AEX, maar beleggen is een veel ruimer begrip. Bij het beleggen investeert u geld met het doel om een hoog rendement te behalen. Dit kunt u doen door te investeren in aandelen, maar u kunt bijvoorbeeld ook investeren in grondstoffen, onroerend goed of staatsobligaties.

Bij het beleggen met een hoog risico maakt u kans op een hoog rendement en door te kiezen voor bijvoorbeeld staatsobligaties loopt u een beperkter risico, maar de kans op een hoog rendement is ook klein.

Beleggen moet u alleen overwegen voor lange termijn doelen. U kunt bijvoorbeeld een aanvulling op uw pensioen opbouwen door geld weg te zetten op een beleggingsrekening. U kunt er ook voor kiezen om een vermogen op te bouwen op een lijfrente bankspaarrekening. Hierbij heeft u ook de optie om te kiezen voor een vaste of variabele rente of u kiest er voor om het geld te beleggen.

Beleggen brengt risico's met zich mee. De meest voorkomende risico's zijn marktrisico, renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. De financiële markt is continu in beweging, hierdoor kan het voorkomen dat uw beleggingen minder waard worden of zelfs hun waarde verliezen.

Het rendement hangt sterk af van de mate van het risico waar u voor kiest. Hoeveel risico's er genomen moeten worden hangt voor een groot deel af van uw beleggingshorizon, uw risicobereidheid en uw beleggingsdoel. Samen met u kunnen wij inzichtelijk maken hoe uw beleggingsprofiel eruit ziet. Op basis hiervan kan een goed onderbouwde keuze worden gemaakt.

Omdat sparen erg weinig oplevert zijn steeds meer mensen op zoek naar alternatieven voor banksparen. Een van die alternatieven is beleggen. Op zich geen slechte keus, want op de beurs kunnen fraaie rendementen worden behaald. Maar..... dat vergt inzicht en kennis van zaken.

In tegenstelling tot beleggen in obligaties is beleggen in aandelen doorgaans niet een kwestie van eenmaal uw geld wegzetten om er na verloop van tijd de vruchten van te kunnen plukken. Bij aandelen is het zaak om voortdurend actief de vinger aan de pols te houden. Bij obligaties is dat minder het geval.

Vastgoed is een belegging voor de langere termijn. Hiermee kunt u goede rendementen behalen. Vastgoed is bovendien tastbaar. U kunt 'ernaartoe fietsen en het aanraken’.